Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme;

HIZ YAYIMCILIK BASIM DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun'dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi, vatandaşlık kimlik numarası, ad, soyadı, pasaport numarası, vergi kimlik numarası, uyruk, kimlik belge numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik belgesi örneği, fotoğraf, imza beyannamesi/sirküleri ve vekaletname verilerini ifade etmektedir.

İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisi, abone adına kayıtlı hat numarası, adres, irtibat numarası, e-posta adresi, sosyal medya hesapları verilerini ifade etmektedir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ TOPLUYORUZ?

İNTERNETTEN SİTELERİMİZDE VE MOBİL UYGULAMALARIMIZDAN ALIŞVERİŞ YAPAN MÜŞTERİLERİMİZ: İsim soyisim,TC kimlik no,e-posta adresi,Vergi dairesi,Adres bilgisi,telefon bilgileri,Alışverişte kullandığınız kredi kartındaki bilgiler,

Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, Kullanıcı Adı, kontak bilgileri, parola ipuçları, Kullanıcı numaraları, ilan numaraları.

Adınız soyadınız, sınıf ve alan bilginiz, telefon no, şehir, e posta adresi, şifre bilgileri, Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, medeni hali, eğitim durumu, meslek, ilgi alanları, tercih edilen dil verileri.

MÜŞTERİ ADAYI: İsim soyisim,e posta adresi,telefon,adres

SÖZLEŞMESEL İLİŞKİDE BULUNDUĞUMUZ HİZMET ALDIĞIMIZ KİŞİLER,MÜŞTERİ,KİRACI,SATICI,TEDARİKÇİ, VE DİĞER ÜÇÜNCÜ KİŞİLER: Ad soyad,TC Kimlik Numarası, İletişim Bilgileri, Banka hesap bilgileri, Sözleşmede yer alan bilgileri, Faturalandırma işlemleri için gerekli bilgiler, İrsaliyelerde yer alan bilgiler,Proforma ve Tekliflerde yer alan bilgiler,Vekâlet ve imza sirküleri, vergi dairesi ve vergi no bilgileri,Çek,bonolara ilişkin evraklarda yer alan bilgiler,aldığımız ipoteklerde ipotek belgelerinde yeralan bilgiler

YAZARLARIMIZ: İsim Soyisim, Banka ve iban bilgileri,Telefon numarası,adres bilgileri,vergi dairesi

1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

HIZ YAYIMCILIK BASIM DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, HIZ YAYIMCILIK BASIM DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

Çağrı Merkezi/Müşteri İlişkileri Süreçleri
İletişim kanallarımız (çağrı merkezi, e-posta, Site, Mobil Uygulama, whatsapp business iletişim aracı/anlık mesajlaşma ağı uygulaması / bireysel veya grup anlık iletişim aracı/uygulaması, sosyal medya vs.) üzerinden bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde bize ilettiğiniz sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek, gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik (ad soyad, müşteri ID bilgileri) , iletişim (adres, e-posta adresi, telefon numarası), müşteri işlem (talep ve şikayetleriniz, alışverişleriniz, hediye/indirim/fayda kullanımları) ve gerekli ise hukuki işlem bilgilerinizi; ayrıca müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarımız ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere çağrı merkezi ses kayıtlarını işliyoruz.

2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

HIZ YAYIMCILIK BASIM DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, whatsapp business iletişim aracı/anlık mesajlaşma ağı uygulaması / bireysel veya grup anlık iletişim aracı/uygulaması, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde HIZ YAYIMCILIK BASIM DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.'nın birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

HIZ YAYIMCILIK BASIM DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, HIZ YAYIMCILIK BASIM DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • Ürün ve/veya hizmetlerin satış sürecinin planlanması, yürütülmesi
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi
 • Pazarlama faaliyetlerine konu edilecek kişilerin, tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi
 • Kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve icrası
 • Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve icrası
 • Dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve icrası
 • Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve icrası
 • Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Her türlü kanal aracılığıyla kurum paydaşları ve ziyaretçileri tarafından iletilecek öneri/dilek/şikâyet ve taleplerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi
 • • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
 • • Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması ve/veya

Kişisel verileriniz, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi,Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanmas,İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,Talep / Şikayetlerin Takibi,Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi amaçları için işlenecektir.

Pazarlama verisi kategorisinde değerlendirilen kullandığımız çerezler vasıtasıyla elde ettiğimiz bilgileriniz, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, ürün veya hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda internet sitesinin daha etkili, kolay ve hızlı kullanılmasının sağlanması, site hizmet ve faaliyetlerinin ihtiyaçlarınız doğrultusunda kişiselleştirilmesi, internet kullanımınız sırasında elde edilen bilgiler vasıtasıyla size daha uygun hizmet ve teklif sunabilmesinin sağlanması,

Müşteri işlem verisi kategorisinde değerlendirilen; içerik arama ve sepete eklediğiniz ürün bilginiz, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, ürün veya hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda ilgi ve beğenilerinize yönelik olarak tarafınıza yapılacak olan pazarlama faaliyetleri kapsamında profilleme yapılabilmesi, ilgi ve beğenilerinize uygun olan ürünlere ait indirim ve kampanyaların tarafınıza iletilebilmesi amaçları ile işlenecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

HIZ YAYIMCILIK BASIM DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş., söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; mevcut veya muhtemel grup şirketlerimiz, işitiraklerimiz, yetkili franchise ve bayilerimiz,  iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

HIZ YAYIMCILIK BASIM DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

a) HIZ YAYIMCILIK BASIM DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.'nın kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

c) HIZ YAYIMCILIK BASIM DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.'nın yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

ÇALIŞANLARIMIZ: İş başvuru Formları, İş sözleşmesi imzalanırken verilen bilgiler, Özgeçmiş formları, Kariyer siteleri, Güvenlik kamera kayıtları, Çalışan tarafından rızaen verilen bilgiler, SGK, İŞKUR, Vergi dairesi gibi kurumlardan elde edilen bilgiler, İş araçları için konum bilgileri sağlayan programlar, Özlük dosyası oluşturulurken gerekli bilgilerin toplanması, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tutuğu kayıtlar, Mahkeme ve icra müdürlüklerince gelen müzekkereler

ÇALIŞAN ADAYI:İş başvuru formları,ilgili kişi tarafından rızaen verilen özgeçmiş formlarından ,kariyer siteleri

MÜŞTERİ ADAYI :Telefonla verdiğiniz bilgiler, sosyal medya ortamları, İnternet sitelerimiz, Kartvizitler,

İNTERNETTEN SİTELERİMİZDE VE MOBİL UYGULAMALARIMIZDAN ALIŞVERİŞ YAPAN MÜŞTERİLERİMİZ:İnternet sitesinde alışveriş yaparken tarafınızca rızaen girilen bilgiler,veri sağlayıcıları,internet üzerinden,İnternet satış siteleri üzerinden tarafınızca girilen bilgiler

SÖZLEŞMESEL İLİŞKİDE BULUNDUĞUMUZ HİZMET ALDIĞIMIZ KİŞİLER,MÜŞTERİ,KİRACI,SATICI,TEDARİKÇİ, VE DİĞER ÜÇÜNCÜ KİŞİLER:Sözleşmeler,Fatura,İrsaliye, sipariş formu ve proforma Kartvizit,Teklifler,İlgili kişi tarafından rızaen bilgi vermesi, Kamu kurum ve kuruluşlarının ilettiği veriler,Muhasebe departmanına tarafınızın rızaen verdiği bilgiler, Şirkete gelmeniz halinde sekretarya tarafından alınan bilgiler,Şirkete gelmeniz halinde güvenlik kamerası kayıtları,

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN NE KADAR SÜRE İLE SAKLANDIĞI

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel verileriniz Şirket’in Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’na göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEBİ

Sözleşmenin kurulması ve ifası nedeni ile, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, İlgili kişinin kendisinin alenileştirmiş olması, Açık rızaya dayalı olarak işlenmesi, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARINIZ NELERDİR?

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKKanunun 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Kişisel verileri koruma kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemler saklı olmak kaydı ile kimliğinizi tespite yarayan belge ile İçerenköy Mh., Yeşilvadi Sk. No:4, 34752 Ataşehir/ İstanbul posta ile veya [email protected] eposta yolu ile başvurabilir veya şirketimize gelip bizzat gelip başvurunuzu yapabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE YÖNELİK BAŞVURUNUZ VE TALEPLERİN CEVAPLANMA SÜRESİ

Talep ve başvurularını tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde değerlendirilerek cevaplandırılır. Cevaplar eposta adresinize veya bildirdiğiniz adrese posta yolu ile yapılır.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ünvanı: HIZ YAYIMCILIK BASIM DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.

Telefonu: 0216 359 88 00

Mersis No:

Vergi Dairesi: KOZYATAĞI

Vergi Numarası: 4620419186

Adresi: İçerenköy Mh., Yeşilvadi Sk. No:4, 34752

Mail: [email protected]

Gizlilik ve Güvenlik

HIZ YAYIMCILIK BASIM DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. Online Shop, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. HIZ YAYIMCILIK BASIM DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. Online Shop sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece HIZ YAYIMCILIK BASIM DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. Online Shop bünyesinde kullanılmaktadır. HIZ YAYIMCILIK BASIM DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. Online Shop, üyelik formlarından topladığı bilgileri söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde HIZ YAYIMCILIK BASIM DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. Online Shop veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin HIZ YAYIMCILIK BASIM DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. Online Shop arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Çerez Kullanımı

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir.

Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi).

Çerezler ayrıca, Sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin Sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri Sitelerimizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.

HIZ YAYIMCILIK BASIM DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.

Adresi: İçerenköy Mh., Yeşilvadi Sk. No:4, 34752

Telefonu: 0216 359 88 00

 

 

BAŞVURU FORMU

 1. Genel Açıklamalar

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVK Kanunu) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla ya da Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanarak Şirket kayıtlı ……….. elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
 • Başvuru Sahibi’nin Şirketimiz’e daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği elektronik posta ile

iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

İstenilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tespit ve onaylayan belge ile başvurması)

………………………… ŞİRKET ADRESİ

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

………………………… ŞİRKET ADRESİ

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

Şirketimiz’e daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile

…………….. ŞİRKETİN ELEKTRONİK POSTA ADRESİ

Sadece KVKK başvurularının değerlendirileceği bir e posta adresi

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şirketimiz, Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibi’nin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek gerekli önlemleri alabilecektir.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

 1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim:

Soy isim:

TC Kimlik Numarası:

Telefon ve Fax Numarası:

E-posta:

İkamet veya İş yeri Adresi:

 1. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

Adresime gönderilmesini istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet başvuru sahibine aittir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) ‘nin

Adı Soyadı                  :

Başvuru Tarihi           :

İmza                            :

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR